Materiały do druku

Jak przygotować prace?

* w przypadku plików otwartych nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niewłaściwego przygotowania materiału; w takim przypadku przed drukiem całego nakładu zalecamy wykonanie próbnego wydruku
Jak dostarczyć prace?


Zlecenie wykonania druku


Do wykonania usługi druku niezbędne jest zlecenie. Można je do nas wysłać on-line, e-mailem na adres: info@studio-4.pl, faksem na numer: 58 341 25 64, bądź dostarczyć osobiście. Przesyłając zlecenie należy zawsze podawać kontakt do osoby przygotowującej pracę (w razie problemów z plikiem) oraz płatnika (firmy/osoby uiszczającej opłatę za wykonaną usługę). W przypadku umieszczenia plików na serwerze FTP, należy również poinformować nas o tym fakcie w treści zlecenia.

Informacji o terminach i realizacji zleceń udzielamy e-mailem lub telefonicznie.